WORKSHOPS

3 WORKSHOPS 3 TEMAERDe kan tages med stor udbytte både hver for sig og som et samlet forløb.

Gå i dybden med din bevidsthed om dig selv, dine relationer, de andre og verden.


De 3 temaer:


Workshop 1: Dig selv- Hvem er jeg? Hvad er jeg?

Workshop 2: Dine relationer- Hvem er vi? Hvad er vi?

Workshop 3: De andre-Hvem er de? Hvad er de? Verden-Hvem er det? Hvad er det?


Vi undersøger grundlæggende: Hvad er virkeligt? Hvad er mentale antagelser? Begrænser det eller frigør det os?


Intention:


Vi undersøger, om det er muligt, at vi på en nysgerrig, åben, ærlig og ikke dømmende måde kan være med, og rumme forskellige indre dele af os, der kommer op undervejs i processen. Både det vi umiddelbart kan identificere os med, og de dele som vi ikke kan. Med andre ord. er det muligt at rumme og acceptere os selv, både det selv-billede, vi foretrækker at kende os selv i og også det, vi ikke bryder os så meget om.


Hvilke forestillinger og mentale antagelser har jeg om det, jeg oplever som mig selv. Hvilke gør mig relativ fri? Hvilke lukker min kraft/livsglæde nede?


På samme måde undersøger vi os selv i forhold til vores relationer, de andre og verden. Der veksles mellem perioder af stilhed, bevægelse, kommunikation og udtryk

.

Vi arbejder med at træne vores opmærksomhed, kontakt og nærvær til det der udfolder sig indeni os, imellem os og i gruppefeltet.Forstenet Mamut, symbolsk arketype med urgammel visdom om vores sande natur?

Foto fra  Moab ørkenen i Utah, USA i forbindelse med zen retreat.


Sort sol over Ørnsø i Silkeborg.


Workshop 1:


Dig selv: Hvem er jeg? Hvad er jeg?


Siddende, gående og liggende meditation: Mig-ikke mig og min indre verden

• At være mindful og bevidst vågen i forhold til de tanker og kropsfornemmelser, der udfolder sig

Et venlig vidne til det vi tænker og fornemmer om os selv, andre og verden

• At være årvågen, så vi ikke fanges ind af tanker og kropsfornemmelser, men fra øjeblik til øjeblik vågner op, når vi er ved at blive fanget ind af sindets bevægelser, og bringer opmærksomheden tilbage til at hvile på åndedrættet. Kan vi få kontakt til et sted bag tanker og kropsfornemmelser, der er stille ?Workshop 2:


Dine relationer: Hvem er vi? Hvad er vi?


Speak your truth: Hvordan relaterer jeg til mig selv og andre

Meditation, relationer og kommunikation

• Træning i at stå op for dig selv, og sige det du føler er sandt lige nu samtidig med at du giver dig tid til at mærke efter i kroppen hvad og hvor meget du skal sige. Kontakt indadtil og udadtil. Gennem mindfulness dialog og inter personel mindfulness, praktiserer vi at give os selv og andre rum til at udtrykke sig. Meditativ kommunikation.Workshop 3:


De andre: Hvem er de, Hvad er der i  gruppefeltet? Verden-hvad er det?


Gruppeprocesser, open space: Min verden-vores verden-At være i og udfolde sig i verden

• Hvad er der i gruppefeltet? Hvad er der mest energi på med udgangspunkt i vores temaer?


Her kan vi udtrykke og udfolde det, der kommer op i os og i gruppefeltet. Vi har forskellige måder at udtrykke os på, hvem vi er og hvad vi mener og føler. Alle udtryksformer er velkomne og gyldige. Nogle er gode til ord og intellektuelle snakke, andre til at udtrykke sig gennem dans, energi, bevægelse, poesi, stilhed, sang, berøring, kropssprog, male, tegne, bygge etc. Alle udtryksformer er ligeværdige. Nogle er primære eller foretrukne måder vi udtrykker os på i en gruppe, en kultur, mens andre måder er mere sekundære og marginaliseres.


Rammen for gruppeprocessen sættes gennem:

• Oplæg om feltteori

• Rammen og metoden for processen

• Facilitering og facilitators rolle

• Grundprincipper for processen

• Gruppeprocessen går i gang

• Refleksion, dialog og meditation