MINDFULNESS YOGA

MINDFULNESS YOGA


Mindfulness Yoga betyder at forene eller skabe harmoni mellem krop og sind eller mellem den fysiske og den psykiske energi. I Mindfulness Yoga balancerer vi energien og mærker kroppen. Det er fysiske bevægelse og yogastillinger, hvor alle kan være med, sådan som vi er. Vi træner det, at komme helt tæt på og mærke krop, bevægelse, hjerte og åndedræt og få dybere, blødere, nærende og mere autentisk kontakt til os selv. Den kontakt og energi, vi kultiverer i yogae,n har vi mulighed for mærke efter, hvordan den kan bruges til gavn ikke kun for os selv, men i forhold til andre og verden.


Vi lærer at:

respektere kroppens grænser

udfordre dig selv tilpas

vi træner nærvær og at være til stede i kroppen ved at holde opmærksomheden på nuet

løsne muskel spændinger

øger smidighed

balance, og styrketræning

forene fysisk og psykisk energi

reducere og håndtere stress


Når du laver Mindfulness-Yoga kan du tillade dig selv at være, som du er. Det er ikke en konkurrence eller en sammenligning med de andre. Du er din egen ekspert, på hvordan, du har det, og hvad der føles godt at gøre. Du lærer at observere dine tanker og følelser undervejs i din yoga praksis og at acceptere dem uden at vurdere eller dømme om det er godt eller skidt. Du lærer at behandle dig selv med respekt, at nære dig selv og at være mild og venlig overfor din krop og dig selv.Det handler om at møde dig selv, der hvor du er, udfordre  dig selv lige  tilpas så du kan give din  krop og sjæl næring.

Savasana


Savasana siges at være en af de vanskeligste yogastillinger. Det er lidt af et paradoks for i denne dybde afspænding eller Savasana stillingen ligger du helt stille på ryggen på yogamåtten og nærer dig selv.


Det er en tilstand, hvor du er fuld afslappet og med en vågen opmærksomhed, et fuldt nærvær og gennem åndedrættet spænder helt af,.


Du er tilstede her og nu og  mærker hele kroppen, giver slip på vante forestillinger og tanker om dig selv og din krop. Her oplever du din krop og det der strømmer igennem dig og mærker  efterdønningerne af den Mindfulness Yoga, vi har trænet.