MINDFULNESS TERAPI OG SAMTALER

MINDFULNESS TERAPI OG SAMTALER


Mindfulness eller opmærksomhedstræning er en bagvedliggende evne i denne form for  terapi, mindful kommunikation og mindful arbejde med kroppen. Det handler ikke om at fikse eller fjerne noget. Det handler om at få en dyb kontakt til kroppen, det vi mærker og os selv.


Lidelse eller stress opstår, når vi har mistet kontakten til hvem vi dybest er, eller til ressourrecefyldte indre dele af os.


Eller når vores oplevelse eller tolkning af verden ikke stemmer med det vi mærker. 

Ved at skabe et mindful rum træner vi at blive fuld bevidste om,  det vi oplever i krop og sind som "et problem".Ved at træne bevidst nærvær, lærer vi at tanker, der tynger, stadig kun er tanker og at kropsfornemmelser, der hæmmer, kan strømme videre. Vi kan lære at mærke, hvem vi dybest set er bag disse tanker og kropssymptomer.


Vi kan tolke de udfordringer og vanskelige vi møder, så vi  fastlåser vores oplevelse af os selv og kroppen. Vi kommer til at identificere os med frygt, bekymringer, angst, sorg, afmagt, afsky, skam. skyld og andre oplevelser og føler os ufrie. Vi har lært at overleve gennem forskellige forsvarsmekanismer og coping strategier, og de virker måske ikke mere, der hvor vi nu er i livet.


I


Kontakt Kim på 71319895 eller kimhenriksen99@gmail.com for at vide mere og booke tid.


Pris kr 800 for en session.Vi kan lære at leve mere og "overleve" mindre med sundere livsstrategier og at rumme vores egen sårbarhed. Dermed er der en vej ind til den visdom, medfølelse, mildhed, empati, indsigt og forståelse vi rummer i hjertet og i vores dybere bevidsthed.


Det er en oplevelses- og procesorienteret tilgang og klienten er selv eksperten på sit liv.