MINDFULNESS

Mindfulness Meditation og Stressreduktion


Mindfulness Meditation er en mulighed for at træne din opmærksomhed til at være til stede i øjeblikket. Vi bliver bedre i stand til at mærke os selv og andre, når vi bruger vores sanser her og nu og er i kontakt med det der sker.

På en enkel og effektiv måde kan vi blive bevidste om de tanker, følelser og livsmønstre, der fører til tristhed, bekymringer og i værste fald depression. Vi kan lære at undgå og at bryde disse tankemønstre og vaner og at møde vores udfordringer med større ro og overskud.

Vi bliver ikke helt opslugt af bekymringer, bliver væk i tanker, sidder fast i fortiden eller frygter fremtiden.


I stedet kan vi frigøre energi til f.eks. at nyde livet, være kreative, målrettet med det, der betyder noget, og være mere empatiske, venlige og tilstede med andre.


Indenfor hjerneforskningen snakkes der om neuroplasticitet, det vil sige at hjernen kan formes af, det vi oplever. Hvis vi mediterer jævnligt og gentager evnen til at være nærværende påvirkes hjernen, og der bliver så at sige opbygget en mental muskel. Der dannes nye spor i hjernen så vi får adgang til indre ressourcer til at takle de udfordringer og problemer vi har. Det vil sige, at det der før stressede dig, måske ikke stresser dig længere på samme måde.


Meditation og bevidsthedstræning er i lige så høj grad en træning af hjertet. Det kan give dig mulighed for at mærke hvem du er, hvad der er vigtige værdier for dig, og hvilke valg du skal træffe. Det kan give dig en dyb kropslig oplevelse af at være vågen og i live og forstå samspillet mellem krop og sind.
Husk, det at praktisere fred begynder altid lige her, lige nu.

-Thich Nhat HanhJeg er uddannet MBSR lærer (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) fra Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet. En uddannelse i evidensbaseret Mindfulness træning og stressreduktion.


Det en uddannelse i MBSR programmet under ledelse af Lone Overby Fjorback, klinisk ledende overlæge ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, PhD, CFM certificeret MBSR-lærer og Jacob Piet, psykolog, ph.d. CFM certificeret MBSR-lærer. Desuden underviser Kit Appelt, psykolog, CFM certificeret MBSR-lærer på uddannelsen.


Uddannelsen er som den eneste i Danmark etableret i formelt samarbejde med Center for Mindfulness (CFM) på University  Massachusetts Medical School(UMASS)


MBSR, Mindfulness Baseret Stress Reduktion er oprindeligt udviklet af Jon Kabatt-Zinn og Saki Santorelli på UMASS Uddannelsen til MBSR lærer udbydes her på Center for Mindfulness (CFM).


Programmet er et 8 ugers evidensbaseret og sytematisk træningsforløb Forskning viser at MBSR programmet virker. Det har til formål at lære deltagerne, at tage bedre vare om sig selv, at leve sundere og træffe valg der reducerer stress og øger livskvaliteten.
KOMPETANCER OG FORLØB: